บีบี คลินิก ผ่านการรองรับคุณภาพมาตรฐานสากล JCI

บีบี คลินิก ผ่านการรองรับคุณภาพมาตรฐานสากล JCI

ยกระดับการเป็นสถาบันความงามครบวงจร “บีบี คลินิก สาขาสุขุมวิท 11” ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท บีบี ยู จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญจากสถาบันด้านการประกันคุณภาพแห่งสหรัฐอเมริกา โดยบีบี คลินิก สาขาสุขุมวิท 11 เป็นคลินิกศัลยกรรมความงาม ครบวงจร ฝังเข็มและแพทย์ทางเลือกแห่งแรกของไทย ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานนี้

สินีนารถ เองตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บีบี คลินิก เผยว่า “เพื่อตอบโจทย์ตรงกับทุกความต้องการของลูกค้า ทาง บีบี คลินิก ได้พัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพมาตรฐานต่างๆ อย่างครบวงจรที่สุด โดย บีบี คลินิก สาขาสุขุมวิท 11 ถือเป็นคลินิกศัลยกรรมความงามครบวงจร ฝังเข็มและแพทย์ทางเลือกแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ซึ่งมีหัวใจหลักคือความปลอดภัยกับคนไข้และคนให้บริการ โดยการพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน JCI นั้น เราได้พัฒนาทุกระบบ เช่น ความปลอดภัยของผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ฯลฯ การันตีได้ว่า ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสถานพยาบาลในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด และบีบี คลินิก สาขาสุขุมวิท 11 ยังมีแพทย์ฝังเข็มและคีเลชั่นบำบัด อีกด้วย

ด้าน แพทย์หญิง สิริธีรา ศรีจันทพงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “สถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและถูกคน, บุคลากรในทีมดูแลผู้ป่วยจะต้องมีการ สื่อสารระหว่างกันที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารข้อมูลการรักษาพยาบาล, ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังหากมีการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง, ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่ถูกตำแหน่ง ถูกหัตถการ และถูกคน, ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากการติดเชื้อ โดยมุ่งเน้นให้มีการดูแลผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วย และ ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและได้รับการเฝ้า ระวังในทุกจุดบริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภยันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลัดตกหกล้มในคลินิก ทั้งหมดนี้ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บีบี คลินิก มีการให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ ให้ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ความปลอดภัยแก่บุคลากรในคลินิกเป็นสำคัญ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับสากล”

ทั้งนี้การตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองคลินิกศัลยกรรมความงามครบวงจร ฝังเข็มและแพทย์ทางเลือก ตามมาตรฐาน JCI ยังครอบคลุมไปถึง ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบและเช็คประวัติแพทย์ รวมไปถึงพยาบาลและผู้ช่วยได้, ระบบป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล, ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน เมื่อคนไข้หมดสติ หยุดหายใจ ที่จะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา, ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ พื้น บันได ประตู จะต้องถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทั่งสิ้นสุดการรักษา โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อผู้ป่วยอีกด้วย

ผู้ที่สนใจรับบริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บีบี คลินิก สาขาสุขุมวิท 11 หรือ บีบี คลินิกทุกสาขา หรือคลิก http://bbbeautycenter.com, www.facebook.com/BBClinicOfficial และอินสตาแกรม : bbclinic

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บีบี คลินิก
เอ็ม062-169-9795
โบว์088-768-0245
ดวง 091-4414261 (ตัวแทนประชาสัมพันธ์ )

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.