บีโอไอ ต้อนรับนักศึกษา วปธ.

นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้การต้อนรับ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ในโอกาสนำคณะนักศึกษาฯ รุ่นที่ 10 เข้าชมการทำงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน หรือ One Start One Stop Investment Center (OSOS) พร้อมบรรยายสรุปภารกิจ และนำชมการทำงานของศูนย์ฯ ณ อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.