บีไอจีคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุขระดับทอง

16 ต.ค. 62 สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ – นายชัยวัฒน์ นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโส ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง” จากนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ เห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความจำเป็นของการออมและการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินให้พนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอสำหรับวัยเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Funds) โดยบีไอจีผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ครบทุกด้านที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุขจัดขึ้นเป็นปีแรก มีองค์กรที่ได้รับรางวัลระดับทอง เงิน และทองแดง จำนวนทั้งสิ้น 77 องค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bigth.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.