บ้านปูฯ ประกาศผล 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่น ในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมปีที่ 6

1of2_Banpu_BC4C6

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (กลางขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และสถาบัน Change Fusion โดย นายสุนิตย์ เชรษฐา (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ ประกาศผล 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นในงาน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6: สร้างธุรกิจแข็งแกร่งด้วยแรงบันดาลใจ พร้อมตอบโจทย์ปัญหาใกล้ตัว” ได้แก่ กิจการ TP Packaging Solutions ผู้จัดจำหน่ายภาชนะทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดขยะและปลอดภัยต่อสุขภาพ กิจการ Relationflip เว็บไซต์รวบรวมนักจิตวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต กิจการ We Listen แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความเครียด เพื่อระบายความในใจและปัญหา กิจการ Yellow Hello ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกากถั่วเหลืองครบวงจร และกิจการ The Guidelight ออดิโอบุ๊กสำหรับผู้พิการทางสายตา

ทั้ง 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นได้รับทุนกิจการละ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท เพื่อนำไปต่อยอดการทำธุรกิจที่ได้ผลกำไร และแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งความโดดเด่นของกิจการในปีนี้คือ การตั้งโจทย์และหยิบยกปัญหาใกล้ตัวในชีวิตประจำวันแต่ถูกมองข้าม อาทิ ความเครียด สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม มาดำเนินกิจการ และแก้ปัญหาในหลากหลายมิติที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
วลัยสมร ผึ้งน้อย 02.627.3501 ต่อ 222
wbheungnoi@hkstrategies.com
พริมา ผู้พัฒน์ 02.627.3501 ต่อ 204
pphoopat@hkstrategies.com
อรสิริ วรยศ 02.694.6923
ornsiri_v@banpu.co.th
ดวงกมล สาลีรัตน์ 02.694.6852
duangkamol_s@banpu.co.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.