บ้านม้าร้องชุมชนพัฒนา เครือสหวิริยาร่วมหนุน

SSI

ชุมชนต้นแบบพัฒนาตัวอย่าง บ้านม้าร้อง อ.บางสะพาน จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมประชุมประจำเดือน พร้อมเปิดทำการธนาคารชุมชน เปิดตลาดนัดผักชุมชน และจัดงานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยมีผู้นำและชุมชน มาร่วมกิจกรรมกัน กว่า 100 คน นับเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ด้วยความร่วมมือของชุมชน และเครือสหวิริยาร่วมหนุนเสริมงานพัฒนา สร้างความก้าวหน้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ online







Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.