บ๊อชจัดการอบรมให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Image01

บริษัท โรเบิร์ต์ บ๊อช จำกัด ฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัย บ๊อช (Bosch) ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ จัดการการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ให้แก่ชมรมครูและผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ การฝึกอบรมได้จัดขึ้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้น การทำงาน การออกแบบ และเลือกใช้อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก แบบไอพีเน็ทเวิร์ค และระบบเตือนอัคคีภัย เพื่อให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับองค์กร

info.security@th.bosch.com
www.th.boschsecurity.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.