ปฏิทินข่าวเปิดตัวศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 31 มกราคม 2561

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิด “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ขนาด ๕๐ เตียง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปและเฉพาะทาง โดยจะเปิดให้คณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ คลินิกจักษุ ตลอดจนโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ในวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันนี้จะเปิดตัววีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง“เพื่ออะไร” และ “ปลายทางแห่งรอยยิ้ม” ซึ่งเผยแพร่ทางโรงภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.