ปฏิทินข่าว : งานประชุมวิชาการเซเรบอส อวอร์ด 2015

ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์

เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย เปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ ประจำปี 2015 ในหัวข้อ “แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ” หรือ Maximizing Your Brain, Body and Mind และการมอบทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายมากมาย อาทิ รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมสุขภาพสำหรับคนไทย” และ ศ.นพ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร ประธานสมัชชาพุทธแห่งมหานครเซนต์หลุยส์ บรรยายในหัวข้อ “จิต สติ กุญแจไขชีวิต รู้จักตนเอง” เป็นต้น ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซ.ศูนย์วิจัย

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณคนึงนิตย์ และคุณพิธิมา โทร. 02 718 3800 ต่อ 131

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.