ปฏิทินข่าว : เข้าเฝ้ารับประทานเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเด็ก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ นำ ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย และคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในเด็กในเครือข่ายของกองทุนฯ เข้าเฝ้ารับประทานเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเด็กในโรงพยาบาลต่างๆทั้ง 24 แห่ง ทั่วประเทศ ในวันที่ 23 พย. 2558 เวลา 18.00น ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.