ประกวดภาพยนตร์โฆษณา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ชายยี่ห้อมันซ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท เงินรางวัล

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ชายยี่ห้อมันซ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท
เงินรางวัล
รางวัลที่ 1 รับเงิน 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 รับเงิน 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 รับเงิน 10,000 บาท

กติกา
1.เนื้อเรื่องต้องมีผลิตภัณฑ์มันซ์ ปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย2ครั้ง (สีใดขนาดใดก็ได้)
2.โครงเรื่องต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่เข้าประกวดหรือได้รางวัลใดๆมาก่อนทั้งในและต่างประเทศ
3.ความคิดสร้างสรรค์ แปลก แหวกแนว ไอเดียกระฉูด
4.ไม่จำกัดเพศ อายุ ผู้เข้าประกวด
5.ไม่จำกัดอุปกรณ์และวิธีการนำเสนอ
6.สามารถส่งได้ทั้งแบบทีม และ เดี่ยว
7.ความยาวคลิปไม่เกิน 1:30 นาทีโดยรวม Title และ End Credit
8.คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

เงื่อนไข
1.การผลิตภาพยนตร์โฆษณา ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้เตรียม อุปกรณ์ และดำเนินงานเองทั้งหมด
2.ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลงและไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด สามารถนำไปเผยแพร่ดัดแปลงในช่องทางต่างๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
4.ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สิน ทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดการประกวดฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
5.ทางบริษัทสตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสินในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
6.คณะกรรมการจัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดทันที โดยไม่มีการแจ้งเหตุผลใดๆ หากพบว่าไม่ปฎิบัติตามกติกา หรือมีการเลียนแบบ / ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
7.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
8.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการส่งผลงาน
1.ขอใบสมัครได้ที่ inbox เพจ MUNZ ไลน์ @MUNZ หรือโทร 091-769-4693 และส่งผลงานได้ที่ starslinebrand2019@gmail.com
2.ส่งหนังได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2562
3.ประกาศ ภาพยนตร์โฆษณา ที่เข้ารอบ 5 เรื่องสุดท้ายภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
4.ประกาศผู้ชนะทั้ง 3 รางวัลพร้อมกันในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 หน้าเพจ MUNZ และทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.