ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2561

ในนามคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองทุกระดับชั้น ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2561 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 61 ปี วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลสุข อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง …นับเป็นผู้ที่ควรได้รับการยกย่องในฐานะ “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.