ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ เรื่อง “LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าว “การเสวนาวิชาการ เรื่อง “LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม” ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดย คุณนัยนา สุภาพึ่ง นักสิทธิมนุษยชน คุณปิยะรัฐ กัลย์จาฤก Executive Producer บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ และ นพ.อุเทน บุญอรณะ แพทย์ Admin เพจหมอตุ๊ด เป็นวิทยากร

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1185 หรือ https://smarterlifebypsychology.com/เสวนาวิชาการ-เรื่อง-lg…/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ข่าวในครั้งนี้ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอได้รับความขอบคุณจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

โทร. 0-2218-3364-6 , 086-386-0342

อภิชัย ไทยเกื้อ ผู้ส่งข่าว

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.