ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนา “Vietnam Outlook ”

Vietnam-Outlook“

เรียน ท่านผู้ประกอบการ
ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักพัฒนาตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย มีกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนโดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างแนวความคิด และองค์ความรู้ ภายใต้ชื่อ “Vietnam Outlook :จับตาเศรษฐกิจ ตามติดการค้า คว้าโอกาสธุรกิจในเวียดนาม” เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้ศึกษา วิเคราะห์ลู่ทาง โอกาสและผลกระทบต่างๆ พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถในการขยายการดำเนินธุรกิจ สู่ประเทศเวียดนาม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม Cha-Da Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวจะจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศโดย เจ้าหน้าที่กรมฯ และการออกคูหาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Mobile Unit จากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร

ในการนี้ สำนักฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ที่นั่ง เท่านั้น (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมตามลำดับก่อน-หลัง) ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 พร้อมกันนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ
คุณชลวิรฎ ปโยนิธิศานต์ โทร. 02-971-2288, 094-0356603 ถึง 6605 หรือ 083-004-3740
E-mail:abc_cholvirod@yahoo.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยฯ
โทร.02-507-8218ถึง8220
ผู้ประสานงาน:บริษัทแอคทีฟบิสซิเนสคอนซัลแต้นท์จำกัด
1.คุณชลวิรฎโทร.02-971-2288,08-3-004-3740
e–mail:abc_cholvirod@yahoo.com
โทรสาร:02-521-1437
2. คุณสุภาภรณ์ โทร. 02-971-2288 หรือ 094-0356603 ถึง 6605

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.