ประชุมคณะกรรมการโครงการเยาวชนอนุรักษ์มรดกไทย มรดกโลก “สุโขทัย : มรดกโลกในมือเยาวชน”

หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ประธานกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการโครงการเยาวชนอนุรักษ์มรดกไทย มรดกโลก “สุโขทัย : มรดกโลกในมือเยาวชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ คุณสถาพร เที่ยงธรรม และ อ.สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.