ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม นายภราดร หอมแย้ม ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวสิริน สุริยวงศ์ นางจิดาภา ระวีวรรณ นางสาวกนกวรรณ ชูทาน และ นายคณิต โพธิจินดา

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.