ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑

IMG_3898

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑ เรื่อง นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และดร.ยัสมิน บินติ ฮัสเซน ผู้อำนวยการสำนักงานซีมีโอ-เซ็น และ ดร.มนเฑียร บุญตัน สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมงาน
การประชุมนานาชาติ ด้านการศึกษาพิเศษ ถูกจัดเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปีนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานจากหน่วยงานต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานแกะสลัก เพ้นท์ภาพระบายสี งานถมทอง งานด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และงานวิชาการด้านอื่นๆ อีกมากมาย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.