ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราค่าลงทะเบียน
1. ผู้นำเสนอผลงาน
– นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านละ 700 บาท
– บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,000 บาท
2. ผู้เข้าร่วมประชุม
– ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านละ 300 บาท
– ลงทะเบียนและขำระค่าลงทะเบียนหน้างาน ท่านละ 500 บาท
**ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และข้าราชการ พนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่
งานวิจัยและวิชาการ โทร.02-441-4401-8 ต่อ 1731 และ 1724
E-mail: lamuconf2018@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.la.mahidol.ac.th/th/academic-services/caas/conf2018

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.