ประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Sustainability: A Better Normal” พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ อีกทั้งมีการบรรยายกลุ่มสาระจากวิทยากรจากคณะพาณิชย์ฯ และจากภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการบรรยายในกลุ่มสาระแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ESG, Current Issues in Finance และการบัญชีการเงิน
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/lw012
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/sangvian2020/

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.