ประชุมวิชาการ The Second Asian Conference on Defence Technology & The First Pacific Rim International Workshop (ACDT2016)

poster-acdt2016-V5

สมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการ The Second Asian Conference on Defence Technology & The First Pacific Rim International Workshop (ACDT2016) วันที่ 21-23 ม.ค. 2559 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมีนักวิชาการ จากหลายชาติ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ และการบรรยายจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียง อาทิ Prof. Hong Hao จาก Curtin University of Australia, Prof. Zhang Rui-Qin จาก City University of Hong Kong, Prof. Akira Namatame จาก National Defense Academy of Japan และ Assoc. Prof. Ryo Maezono จาก Japan Advanced Institute of Science and Technology และการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากประเทศชั้นนำในอาเซียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.acdt2016.com และ www.defta.org

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.