ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ จัดงานแถลงข่าว TE Index สรุปผลประจำไตรมาสที่ 1/2559 ผลดัชนีชี้ภาคประชาชนดีสุด ตามด้วยเอกชนส่วนภาครัฐที่โหล่ตามคาด

IMG_0033

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์และคณะกรรมการสภาฯ จัดแถลงข่าวครั้งที่ 4 เรื่อง ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Thailand Effectiveness Index – TE Index) ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลประเทศไทย ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาเปรียบเทียบภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนพบว่าองค์กรภาคประชาชนมีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาสูงสุด ภาคเอกชนรองลงมา ส่วนภาครัฐน้อยที่สุด

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.