” ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “

คุณกิตติ์ศักดิ์ กิจวราทร ผู้จัดการทั่วไป, คุณธารทิพย์ ธรรมนิตยกุล ประธานคณะกรรมการ CSR ผู้บริหาร และพนักงาน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ร่วมมอบต้นไม้ให้กับ ชุมชน กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยมี ร้อยโท ไพบูลย์ ภู่ธงแก้ว ประธานชุมชนกองทหารพลาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์, ร้อยตรี กุญชรราชย์ คงทวี นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองทหารพลาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ และ จ่าสิบเอก วันชัย ชัยโชติ ประธานชุมชนกองสรรพาวุธเบากองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ “ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน’’ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.