ผลการศึกษาของ เดลล์ ชี้ บริษัทที่ลงทุนใน คลาวด์ โมบิลิตี้ ซีเคียวริตี้ และบิ๊กดาต้า โตเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้มากกว่า 50%

GTAI2015Charts_Cloud_BBW_v4-03

• ดัชนีการใช้เทคโนโลยีทั่วโลกประจำปี 2015 สำรวจการใช้คลาวด์ โมบิลิตี้ ซีเคียวริตี้ และบิ๊กดาต้า ทั่วองค์กรขนาดกลาง
• องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ โมบิลิตี้ ซีเคียวริตี้ และบิ๊กดาต้า ยังรับรู้ถึงการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์กร
• ค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของซีเคียวริตี้ นับเป็นอุปสรรคสำคัญในติดตั้งและขยับขยายด้านเทคโนโลยี

เดลล์ เปิดเผยดัชนีการใช้เทคโนโลยีทั่วโลก Global Technology Adoption Index หรือ GTAI ประจำปี 2015 ซึ่งจัดทำเป็นปีที่สอง องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ โมบิลิตี้ บิ๊กดาต้า และซีเคียวริตี้ อย่างจริงจัง กำลังมีอัตราเติบโตของรายได้สูงกว่าองค์กรที่ไม่ได้ลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ถึง 53 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการเติบโตของรายได้ แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคหลักในการติดตั้งหรือขยายการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นองค์กรจำนวนมากขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญในแง่กลยุทธ์การลงทุนเทคโนโลยี” พอล เจ. วอลช์ ซีไอโอ เดลล์ กล่าว “เราเชื่อว่าการวิจัยครั้งใหม่นี้จะช่วยให้องค์กรเห็นถึงความสัมพันธ์ร่วมระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการเติบโตของรายได้ จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการเติบโตขององค์กร”

ในปี 2014 และ 2015 GTAI ได้ทำการสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจในธุรกิจ และด้านไอที ขององค์กรขนาดกลางทั่วโลก เพื่อทำความเข้าใจถึงการตระหนักรู้ และการวางแผน รวมถึงการนำ 4 เทคโนโลยีหลักมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ได้แก่ เทคโนโลยีคลาวด์ โมบิลิตี้ ซีเคียวริตี้ และบิ๊กดาต้า ปัจจุบัน เดลล์ กำลังปล่อยคลื่นลูกแรกที่เป็นผลการสำรวจทั่วโลกที่เพิ่มข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อติดตามประเด็นสำคัญบางประการตลอดปี 2016 โดยแนวโน้มหลักทั่วโลกที่ปรากฏในผลสำรวจที่เป็นคลื่นลูกแรกมี 4 แนวโน้มสำคัญ

การลงทุนในคลาวด์ โมบิลิตี้ บิ๊กดาต้า และซีเคียวริตี้ สัมพันธ์กับการเติบโตของรายได้
องค์กรที่ได้ลงทุนในเทคโนโลยี กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และเห็นถึงข้อได้เปรียบจากระบบรักษาความปลอดภัยและกำลังเป็นองค์กรที่ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไปในเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น
• องค์กรธุรกิจมีการนำบิ๊กดาต้า คลาวด์ และโมบิลิตี้มาใช้กันอย่างจริงจังทั่วโลก และเห็นถึงอัตราเติบโตที่สูงกว่าองค์กรที่ไม่ได้ลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้มากถึง 53 เปอร์เซ็นต์
o บิ๊กดาต้าให้อัตราการเติบโตสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
o คลาวด์ภายในองค์กร (on-premises) มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 46 เปอร์เซ็นต์
o คลาวด์ภายนอกองค์กร (off-premises) มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า 51 เปอร์เซ็นต์
o การนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวในการทำงาน (BYOD) แสดงให้เห็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่า 53 เปอร์เซ็นต์
o โมบาย แอพพลิเคชันให้อัตราการเติบโตที่มากกว่า 44 เปอร์เซ็นต์
• ขณะเดียวกัน บริษัทต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาความปลอดภัย (security) และกำลังอยู่ระหว่างการวางแผนในชิงกลยุทธ์ในด้านการลงทุนมากยิ่งขึ้น
o โดยเฉลี่ยแล้ว 54 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณในด้านการรักษาความปลอดภัยถูกใช้ไปกับแผนงานการนำระบบรักษาความปลอดภัยเข้ามาใช้งาน มากกว่าที่จะเป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆ
o ในความเป็นจริง องค์กรที่มาพร้อมกับ “การรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่า” ในฐานะเป้าหมายทางธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะมีแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเพื่อจัดการกับภัยคุกคามบางชนิด หรือครอบคลุมทุกรูปแบบ (69 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 58 เปอร์เซ็นต์ของอีกฝั่งที่ “การรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่า” ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายทางธุรกิจ)

เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยกระตุ้นผลประโยชน์ รวมถึงประสิทธิภาพ และเป้าหมายการเติบโตขององค์กรให้กับบริษัทธุรกิจต่างๆ
ผลการสำรวจดัชนีการใช้งานเทคโนโลยีทั่วโลกในปีนี้ (GTAI 2015) พบจุดเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี และประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงเป้าหมายการเติบโตขององค์กร
• ในส่วนของโมบิลิตี้ ประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นคือผลประโยชน์มหาศาล (39 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ผลประโยชน์เชื่อมโยงอื่นๆ ที่เกิดจากประสิทธิภาพในการทำงานยังรวมถึง
o การพัฒนาในด้านกระบวนการทางธุรกิจ (21 เปอร์เซ็นต์)
o การลดลงของงานด้านเอกสาร (21 เปอร์เซ็นต์)
• สำหรับคลาวด์ ผลประโยชน์สูงสุดสามอย่างที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิภาพในการทำงาน ได้แก่
o การประหยัดต้นทุน (42 เปอร์เซ็นต์)
o การทำงานสำเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว (40 เปอร์เซ็นต์)
o การจัดสรรทรัพยากรด้านไอทีที่ดียิ่งขึ้น (38 เปอร์เซ็นต์)
• อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบิ๊กดาต้า ผลประโยชน์หลักๆ จะเกี่ยวเนื่องกับความสามารถในการผลักดันความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการเติบโตของลูกค้า และการรักษาฐานลูกค้า รวมถึง
o ความสามารถในการวางเป้าหมายเพื่อการดำเนินการทางการตลาดที่ดีขึ้น (41 เปอร์เซ็นต์)
o การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใชจ่ายด้านโฆษณา (37 percent)
o การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการตลาดผ่านโซเชียล มีเดีย (37 percent)
• ในทางเดียวกัน สำหรับการรักษาความปลอดภัย หรือซีเคียวริตี้ ความสามารถในการตอบสนองต่อเงื่อนไขทางการตลาด ถือเป็นผลประโยชน์หลักเลยทีเดียว (77 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรที่มีโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยด้านไอที และ 78 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรที่มีการใช้งานโซลูชันด้านซีเคียวริตี้))

ต้นทุนเข้าร่วมวงกับการรักษาความปลอดภัยในฐานะอุปสรรคสำคัญที่มีต่อการตอบรับเทคโนโลยี การนำมาใช้ และการขยายขอบเขตการใช้งาน
ในปี 2557 รายงานพบว่าปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัยคือเครื่องกีดขวางขนาดใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อการตอบรับการใช้งานเทคโนโลยี ในปีนี้ ต้นทุนคือสิ่งที่กดดันการพิจารณาทั่วโลก

สำหรับบิ๊กดาต้า ต้นทุนคืออุปสรรคขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับองค์กรทั้งที่ยังไม่ได้ใช้บิ๊กดาต้า และที่กำลังใช้งานอยู่
• สำหรับองค์กรที่มีบิ๊กดาต้า แต่ยังไม่ได้มีการใช้งาน อุปสรรคในเบื้องต้นคือ
o ไม่รู้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจะคุ้มกับต้นทุนที่ลงไปหรือไม่ (20 เปอร์เซ็นต์)
o ต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (18 เปอร์เซ็นต์)
o ต้นทุนสูงเกินไปในการที่จะใช้บริการการวิเคราะห์ และบริหารจัดการจากภายนอกองค์กร หรือเอาท์ซอร์ซ (17 เปอร์เซ็นต์)
• สำหรับองค์กรที่กำลังใช้งานบิ๊กดาต้า ต้นทุนในด้านของโครงสร้างพื้นฐานไอทีคืออุปสรรคในขั้นต้น (29 เปอร์เซ็นต์)
• อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรที่กำลังใช้งานบิ๊กดาต้า การรักษาความปลอดภัยถือเป็นอุปสรรคขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง (28 เปอร์เซ็นต์)
• ที่น่าสนใจก็คือ ผลตอบรับจากการสำรวจจากองค์กรธุรกิจ (อาทิ กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ไอที) มองเห็นความท้าทายที่แตกต่างออกไป สำหรับองค์กรเหล่านี้แล้ว:
o การรักษาความปลอดภัยถือเป็นอุปสรรคสูงสุด (31 เปอร์เซ็นต์)
o ต้นทุนมาเป็นอันดับสอง (25 เปอร์เซ็นต์)

ใจความสำคัญ และข้อสรุป
ในขณะที่บริษัทต่างๆ มองว่าค่าใช้จ่ายคืออุปสรรคสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน การสำรวจดัชนีการใช้เทคโนโลยีทั่วโลก (GTAI 2015) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริษัทที่มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีต่างมีอัตราการเติบโตในองค์รวมของบริษัทผ่านการประเมินความก้าวหน้าที่สำคัญต่างๆ จากประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น จนนำไปสูการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เป็นที่ชัดเจนว่า คลาวด์ โมบิลิตี้ บิ๊กดาต้า และการรักษาความปลอดภัยมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโต และการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.