ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ร่วมแชร์ความรู้อันตรายสารเคมีตกค้างในผักผลไม้

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ สามพราน ริเวอร์ไวด์ จ.นครปฐม นายอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล ได้รับเกียรติจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเป็นวิทยากรเสวนา แชร์ความรู้ หัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันของการปนเปื้อนสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ และแนวทางการตรวจรับรองแปลงเกษตรปลอดภัย” ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ได้แก่ ร.ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง คณะเทคนิคการแพทย์ และรศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ ที่ปรึกษาโครงการแม่ข่ายหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ม.ธรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูรณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งมีเกษตรกรอินทรีย์เครือข่ายสามพรานโมเดล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ เข้าร่วมกว่า100 คน และในการนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกร สำรวจหาสารเคมีตกค้างในร่างกายก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนายกระดับระบบห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์ในอนาคต

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.