ผู้บริหารแพรนด้าฯ ห่วงใยพนักงาน

คุณชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ์ ประธานบริหารโครงการพิเศษอัญมณี บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก และในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าว จึงได้นำไข่ไก่ น้ำมันพืช และข้าวสารหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ100% จากกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตข้าว มาจำหน่ายให้กับพนักงานในราคาถูก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงาน ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดในขณะนี้ โดยคุณชัยศักดิ์ กล่าวว่า “ ถึงแม้ไข่ไก่ น้ำมันพืช และข้าวสาร จะไม่ได้มากมายหรือมีค่าราคาอะไรมากมาย แต่ก็เป็นความห่วงใยและสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวแพรนด้าฯ จึงขอให้พี่น้องชาวแพรนด้าฯ ทุกคน อดทนและระมัดระวังในการดำเนินชีวิต และเฝ้าติดตามข่าวสารจากทางราชการ และจากทางบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าทุกคนจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด19 ระบาดไปด้วยกันอย่างแน่นอน” โดยในเบื้องต้น จำหน่ายไข่ไก่ 30 ฟอง ราคา 50 บาท, น้ำมันพืช ขวดละ 10 บาท และข้าวสาร กิโลกรัมละ 10 บาท การจำหน่ายดังกล่าว มีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-21 เมษายน 2563 ณ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.