ผู้บริหารและทีมงาน TK และกลุ่มบริษัท SPI พร้อมใจทำดี ร่วมวิ่งการกุศล

ผู้บริหารและทีมงาน TK และกลุ่มบริษัท SPI พร้อมใจทำดี ร่วมวิ่งการกุศล

23 มกราคม 2561: บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล TK & SPI Half Marathon ครั้งที่ 2 ณ สวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร รวมเงินที่ได้จากผู้บริหารและทีมงานกว่า 550,000 บาท ซึ่งจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ ในปี 2561

นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ในฐานะประธานจัดงานวิ่งการกุศล TK & SPI Half Marathon ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร เร็วๆ นี้ โดยมีผู้บริหารและทีมงานในกลุ่มบริษัท TK ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 600 คน ทีมงานที่วิ่งในระยะทางตามที่กำหนด ผู้บริหารจะร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม

ภายใต้เงื่อนไขงานวิ่งการกุศล SPIRIT OF THE FIGHTER ครั้งที่ 2 มีการแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ระยะทาง 21 กิโลเมตร 15 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร โดยผู้เข้าเส้นชัยภายใต้เวลาที่กำหนด จะมีการบริจาคเงินโดยคณะผู้บริหารในอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ สามารถระดมเงินบริจาคได้สูงถึง 550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่สามารถระดมเงินบริจาคได้ 304,800 บาท

“เราไม่ได้เน้นเป้าไปที่ตัวเงินเป็นหลัก แต่เราเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทีมงานออกแรงวิ่งด้วยความเต็มใจ ในขณะที่ผู้บริหารร่วมออกแรงวิ่ง และร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ทีมงานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และผลพลอยได้ก็คือความสามัคคี และการได้ร่วมกันทำความดี เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว กิจกรรม วิ่ง TK & SPI Half Marathon นี้ เราจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 2 ซึ่งปีที่แล้วเราได้นำเงินที่ระดมได้ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียน สำหรับเงินบริจาคที่ได้จากกิจกรรมในปีนี้ บริษัทฯ ได้มอบให้คณะทำงานดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาการนำเงินไปใช้เพื่อการสาธารณะตามที่เห็นสมควรต่อไป” นายประพล กล่าว

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.