ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม “Digital Business Transformation”

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ Digital Business Transformation แก่คณะผู้บริหาร การประปานครหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล ด้วยการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Business Transformation ให้แก่คณะผู้บริหาร การประปานครหลวง ในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” สำหรับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.