ผู้บริหาร สหประกันชีวิต ร่วมสัมมนา องค์กรกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์

003

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นายก่อเกียรติ เศรษฐรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการ นายพิชา สิริโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง องค์กรกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งดำเนินการจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีสหกรณ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนากว่า 120 คน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กรุงเทพฯ
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากรที่มากไปด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อย่าง นายคำภีร์ นับแสง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๘” ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน ที่ปรึกษาธนาคารไทย พร้อมกับเปิดเวทีอภิปรายและนำเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องขององค์กรกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ มีผู้อภิปรายประกอบด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด อาจารย์ปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด อัยการปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑ สำนักงานคดีอาญา ดำเนินการอภิปรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.