ฝีมือแรงงานสุรินทร์จับมือสารพัดช่างปั้นแรงงานได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ศรี เส้งเตง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือเเรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เข้าพบนายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) “วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์” เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

นายฐิติวัฒน์ จันดาคูณ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ซึ่งได้ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเข้าตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำจากส่วนกลาง โดยสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ในฐานะหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ บุคลากร รับฟังปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่วิทยาลัยกำลังประสบอยู่ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีกระบวนการและวิธีการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO/ICE 17024:2012 ซึ่งจะทำให้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

สำหรับในด้านความร่วมมือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้มีการบันทึกตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักและบุคลากรร่วมกันเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของจังหวัดและของประเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับอนุญาติให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใช้ชื่อ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน “วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์” ปัจจุบันได้รับอนุญาติ 1 สาขาอาชีพ คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เปิดรับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 4451 4414 หรือที่เว็บไซต์ http://www.srpoly.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.