พนักงานจาก บี.เอส.เมทัล รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2559

web1

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น ประจำปี 2559 แก่นางสาววลัยลักษณ์ ต้นเนียม พนักงาน บจก.บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา ซึ่งกระทรวงแรงงานจัดขึ้นในงาน “พลังสตรี ร่วมใจขับเคลื่อนไทยสู่สากล” เพื่อเชิดชูบทบาทของสตรีว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติสู่ความสุขสงบและเจริญรุ่งเรือง เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล โดยมีนายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.บี.เอส.เมทัล ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันก่อน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.