พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2557

online-media

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2557 โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คุณฤทัย จงสฤษดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คุณกรรณิการ์ เฉิน (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. และกรรมการโครงการฯร่วมในพิธี ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.