พี.เอฟ.พี. Give&Share คุณค่าและความสุข “สร้างร้อยยิ้มสู่สังคม”

คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. ร่วม Give & Share มอบคุณค่าและความสุข ภายใต้โครงการ “PFP สร้างร้อยยิ้มสู่สังคม” โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ พี.เอฟ.พี. พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่น้อง ๆ เด็กเเละเยาวชน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) และ มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้พิการทางร่างกายในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นนทบุรี ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.