พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์(ฉบับปรับปรุง)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู ได้มีการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ การศึกษาวิจัย และอื่นๆ โดยจะมีพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์(ฉบับปรับปรุง) ขึ้นมาควบคุมการใช้ประโยชน์ จากพลังงานปรมาณูทั้งก่อนระหว่างและหลังการใช้ เพื่อให้ประชาชน สิ่งแวดล้อมและสถานปฏิบัติการทางรังสี ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร.02-596-7600

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.