ฟูจิ ซีร็อกซ์ ฯ จัดอบรมหลักสูตร Graphic Communication Technology รองรับความต้องการอุตสาหกรรมการพิมพ์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย

Photo-News

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายโคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้ายนั่งแถวหน้า) นำทีมผู้บริหารจัดอบรมหลักสูตร “Graphic Communication Technology” ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เพื่อสร้างความรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก 4 สถาบัน จำนวน 57 คน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์หวังว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการพิมพ์ดิจิทัลที่กำลังเติบโตได้อย่างดีในอนาคต ณ อาคารซันทาวเวอร์ เอ ถนนวิภาวดีรังสิต

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.