ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดศูนย์นวัตกรรม “Future Edge” พลิกโฉมธุรกิจสื่อสารด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ล้ำสมัย

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดศูนย์นวัตกรรม “Future Edge” พลิกโฉมธุรกิจสื่อสารด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ล้ำสมัย
เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่

ประเทศไทย, 20 มิถุนายน 2561 – บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด ตั้งเป้าเป็นผู้บุกเบิกอนาคตของธุรกิจด้านการสื่อสารระดับโลก จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแบบเปิดที่เมืองเอบินะ จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ จะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อปรับโฉมการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่หลากหลาย

ศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่นี้มีชื่อว่า Future Edge ตั้งอยู่ที่เอบินะเซ็นเตอร์ (Ebina Center) โดยจะเป็นสถานที่จัดแสดงและสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ นอกจากนี้ Future Edge จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ของฟูจิ ซีร็อกซ์ ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ Smart Work Innovation ฟูจิ ซีร็อกซ์ มุ่งมั่นนำเสนอคุณประโยชน์ที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การหลุดพ้นจากข้อจำกัด (Liberate from Restraints), ความเชี่ยวชาญที่เปิดกว้าง (Open Professional Expertise) และการปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการทำงานเชิงสร้างสรรค์ (Transform to Creative Work-style) ศูนย์ Future Edge คือสถานที่ที่หลอมรวมคุณประโยชน์ดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกันเพื่อปรับปรุงการสื่อสารด้วยงานพิมพ์ แทนที่จะเป็นเพียงแค่โชว์รูมที่จัดแสดงอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เช่น Internet of Things (IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) และกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation – RPA) ศูนย์ Future Edge มีเป้าหมายคือสาธิตให้เห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์และปรับปรุงรูปแบบการทำงานได้อย่างไร โดยให้บุคลากรสามารถตรวจสอบสถานะของงานพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล และปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่ปัจจุบันต้องใช้แรงงานคนให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์แบบอัตโนมัติ

บนพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระดับโปรดักชั่นทั้งหมดของฟูจิ ซีร็อกซ์ รวมไปถึงซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้อง และเครื่องพิมพ์ดิจิทัลอิงค์เจ็ทของฟูจิฟิล์ม รุ่น Jet Press 720S และระบบเวิร์กโฟลว์การพิมพ์ FUJIFILM WORKFLOW XMF เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการผนึกกำลังร่วมกันของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือบริษัทฟูจิฟิล์ม ศูนย์แห่งนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานร่วมกับพันธมิตรและผู้สร้างนวัตกรรมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ เพื่อนำเสนอระบบที่ล้ำสมัยและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ Ebina Center ซึ่งเป็นศูนย์รวมการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของฟูจิ ซีร็อกซ์ ช่วยให้บุคลากรฝ่ายขาย วิศวกรระบบ วิศวกรฝ่ายพัฒนา บุคลากรฝ่ายผลิต รวมไปถึงพันธมิตรและคู่ค้าของฟูจิ ซีร็อกซ์ สามารถทำงานร่วมกับลูกค้าโดยตรง เพื่อรองรับความท้าทาย และการตรวจสอบรับรองต่างๆ

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของการพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ เชื่อว่าภายใต้แนวคิด Smile Curve (ภาพประกอบทางด้านขวา) จำเป็นต้องเชื่อมต่อกระบวนการทั้งหมดอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานครีเอทีฟและกระบวนการพิมพ์ ไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบงาน

ส่วนประกอบหลักของ Future Edge
ศูนย์ Future Edge ประกอบด้วย Smile Garden ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการนำเสนอประสบการณ์ รวมถึงการตรวจสอบรับรองแนวคิดและระบบที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร และ Smart Factory ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการระบุความต้องการที่หลากหลายสำหรับงานพิมพ์ดิจิทัลที่เกิดจากแนวคิดและระบบดังกล่าว และสาธิตกระบวนการทำงานและการส่งมอบงานที่ไร้รอยต่อ

[Smile Garden]
Smile Garden เป็นสถานที่สำหรับการพิจารณาตรวจสอบวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ภายในชุมชนที่ประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลาย และสำรวจโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมร่วมกับลูกค้า ด้วยระบบที่ได้รับการอัพเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการสื่อสารบนแอพพลิเคชั่นและบริการคลาวด์ที่หลากหลาย พื้นที่ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมมติฐานเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้า โดยมีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสการใช้งานจริง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด เพื่อค้นหาเมล็ดพันธุ์ทางด้านธุรกิจที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี โดยจะเปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภายนอกองค์กรเพื่อร่วมกันระดมความคิดสำหรับไอเดียที่แปลกใหม่

[Smart Factory]
Smart Factory สาธิตและมอบประสบการณ์ของการปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงพิมพ์ในอนาคต โดยอาศัยการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์การพิมพ์ทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีล่าสุด และใช้เครื่องพิมพ์ดิจิทัลที่หลากหลาย รวมถึงระบบงานหลังการพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่ส่วนนี้ ดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นที่ Smile Garden ถูกส่งไปยัง Smart Factory ซึ่งดำเนินกระบวนการผลิตบน Smile Curve เพื่อผลิตและตกแต่งงานพิมพ์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย Smart Factory มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่ต้องการ โดยจัดส่งไปยังสถานที่ที่เหมาะสมในรูปแบบที่ถูกต้องและเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ด้วยเหตุนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ และฟูจิฟิล์ม จึงร่วมมือกันเพื่อจัดหาเวิร์กโฟลว์การพิมพ์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการพิมพ์แบบดิจิทัลและออฟเซ็ตสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ไร้รอยต่อ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงกระบวนการปลายน้ำ

ความต้องการและรสนิยมของผู้คนมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้เกิดความต้องการสำหรับวิธีการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพิมพ์ดิจิทัลที่คล่องตัวและยืดหยุ่น จำเป็นที่จะต้องสร้างระบบที่มอบคุณประโยชน์ที่หลากหลาย โดยจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตขั้นสูงสำหรับชิ้นงานจำนวนน้อยที่มีความหลากหลาย ศูนย์ Future Edge มีเป้าหมายที่จะพลิกโฉมธุรกิจการสื่อสารในห่วงโซ่แห่งคุณค่าของการพิมพ์ทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ซึ่งมีการผลิตคอนเทนต์การสื่อสารผ่านขั้นตอนโปรดักชั่น ไปจนถึงกระบวนการปลายน้ำ ซึ่งคอนเทนต์ถูกส่งมอบตามกรอบเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมไปยังสถานที่ที่กำหนด

ในฐานะผู้บุกเบิกด้าน “Graphic Communications”หมายเหตุ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้ร่วมมือกับฟูจิฟิล์ม ลูกค้า และพันธมิตร เพื่อปูทางสู่อนาคตของการสื่อสารที่ครอบคลุมหลากหลายแง่มุม รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจที่ดีร่วมกันในสังคมดิจิทัล และยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของลูกค้าในโลกธุรกิจ

หมายเหตุ: บริการด้านการพิมพ์ครอบคลุมกระบวนการวางแผนและงานครีเอทีฟ รวมไปถึงระบบอัตโนมัติและการส่งมอบงานพิมพ์อย่างทันท่วงทีไปยังสถานที่ที่เหมาะสมตามกรอบเวลาที่กำหนด

ภาพถ่ายภายในศูนย์ Future Edge

สถานที่ตั้งของศูนย์ Future Edge:
Ebina Center, บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด 2274 Hongou, Ebina-shi, Kanagawa 243-0494, ญี่ปุ่น

###

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
นายปิยพงษ์ มิดชิด (โน้ต) / นางสาววีรนันท์ แหไธสง (โบว์)
บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
โทร: 0 2971 3711 ต่อ 119 โทรสาร: 0 2521 9030
อีเมล์: piyapong@pc-a.co.th / weeranun@pc-a.co.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.