ภาคีเครือข่ายร่วมเผยแพร่หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

jpg2

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ประเสริฐ บุญเกิด ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง และอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ นักจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ในงานประชุมจัดทำแนวทางและการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในศูนย์เด็กเล็ก จัดโดยกรมอนามัย โดยมีเครือข่ายนักวิชาสาธารณสุขร่วมงาน ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.