ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ” ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0”

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจับมือกระทรวงศึกษาธิการระดมความคิดเห็น เพื่อปรับหลักสูตร การผลิตบุคลากรท่องเที่ยวให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0 โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายและทิศทางสำหรับ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน เพื่อเติบโตเป็นเสาหลักค้ำยันเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ” ร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มอบนโยบายและทิศทาง “การพัฒนาระบบการเรียนการสอนรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.