ภาพข่าว กระบวนการยุติธรรมเพื่อเด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่

SAMSUNG CAMERA PICTURES

(ที่ 3 จากซ้าย)ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่ พร้อมด้วยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งเป็นงานเสวนาและนิทรรศการแสดงผลงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยในงานนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยหัวข้อ เพื่อนำไปแนวทางไปสู่การปฎิบัติที่ดีต่อเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ในงานประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานกรมพินิจและจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมกว่า 400 ท่าน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.