ภาพข่าว: บลจ.กรุงไทยรับใบรับรองแนวร่วมต่อต้านทุจริต

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เข้ารับมอบใบรับรองจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อรับรองว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านเมื่อเร็วๆ นี้

………………………………………………..

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.