ภาพข่าว แถลงข่าวเตรียมความพร้อม โครงการประชุมนานาชาติ

DSC_02641

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการทีเส็บ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อม โครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลําไย เรื่อง “ภูดู่” ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) International Conference “PhuDoo” Gate of Companionship and Opportunities) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมจุดผ่านแดน “ภูดู่” เส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ 3 ประเทศ ไทย ลาว เมียนมาร์ และกระตุ้นการเติบโต 5 ด้าน ได้แก่ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและกิจกรรมไมซ์ การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.