ภาพข่าว : BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

BEM-Photo-Release1

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

…………………………………………

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.