ภาพข่าว: BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยกรรมการบริษัท นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพรร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

……………………………………………………

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.