ภาพข่าว : KTAM ได้รับความไว้วางใจบริหารเงินกสท.

KTAM-CAT

นางชวินดา หาญรัตนกูล (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายหรรษา ชีวะะพฤกษ์ (กลางซ้าย) ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทกสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้วในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทกสท.ฯ โดยบลจ. กรุงไทย ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุน มูลค่ากว่า 7,800 ล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้

……………………………………………

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.