มข. รับสมัครนักศึกษาป.โท 2559 สาขาลุ่มน้ำโขงศึกษา

mekongstudiespage

มข. รับสมัครนักศึกษาป.โท 2559 สาขาลุ่มน้ำโขงศึกษา รอบที่ 2 (9 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2559) ชาวต่างชาติรับสมัครตลอดทั้งปี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นักศึกษาชาวต่างชาติ สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตลอดทั้งปี

ส่วน นักศึกษาไทย จะเปิดรับสมัครสองครั้ง ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยในภาคการศึกษาต้น 2559 นี้ ปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ไปแล้ว (24 มกราคม – 7 มีนาคม 2559) แต่ยังเหลือ รอบที่ 2 ซึ่งจะเปิดรับสมัครใน วันที่ 9 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2559 และในภาคการศึกษาปลาย สามารถสมัครได้ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559

หลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษาเป็นหลักสูตรเชิงประยุกต์ที่เน้นการวิจัยข้ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศและนานาชาติ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

http://www.huso.kku.ac.th/ms/
http://kku-mekongstudies.blogspot.com/p/blog-page_20.html

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.