มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2558 สร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพ สูตรสำเร็จชีวิตคนเมือง

BEDO-1-of-286

มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2558 สร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพ สูตรสำเร็จชีวิตคนเมือง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ เตรียมจัดมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพ สูตรสำเร็จชีวิตคนเมือง” ในวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ โชว์สุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน เดินหน้าสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของตลาดด้วยตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์ BioEconomy หวังกระตุ้นคนไทยร่วมกันใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ เบโด้ เปิดเผยว่า เบโด้ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2550 มีหน้าที่บริหารจัดการการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสแก่ชุมชนและภาคธุรกิจ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน รวมถึงพัฒนางานวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา

ล่าสุดเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ เบโด้ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราส่งเสริม BioEconomy ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เบโด้ มีกำหนดจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพ สูตรสำเร็จชีวิตคนเมือง” ที่เน้นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากชุมชนสู่สังคมเมือง เพื่อสร้างการการรับรู้และนิยมในวงกว้างให้กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรจากชีวภาพที่หลากหลายมาเป็นวัตถุดิบ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาความงามและบำรุงสุขภาพ และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการประดิษฐ์ การจัดสวนขวดแก้ว สาธิตการทำอาหารสุขภาพจากดอกไม้นานาชนิด การนวดตามแบบวิถีชาวบ้าน การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดย อ้น เดอะสตาร์ การแสดงเพลงฉ่อย โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง จากเวทีคุณพระช่วย การโชว์พืชสวยงาม โชว์เหยี่ยวพันธุ์ต่างประเทศที่เกิดจากการขยายพันธุ์จากประเทศไทย และโชว์นกฮูกไซบีเรียจากประเทศรัสเซีย

ผศ.ดร.วีระพงศ์ กล่าวอีกว่า “มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้ เรามีกิจกรรมพิเศษให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมสาธิต การให้คำปรึกษา การเสวนากลุ่มย่อย ตามแนวคิดในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดูแลของเบโด้ ที่คำนึงถึง 3 ประโยชน์หลัก คือ 1. การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป็นวัตถุดิบ (Local content) 2. การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly product) 3. นำรายได้ไปอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ (Future of the Origin)”
“ที่ผ่านมา เบโด้ ได้ผลักดันให้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบและดำเนินธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเป็นที่รู้จักให้มากขึ้นโดยจัดให้มีสถานที่จัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน รวมถึงจัดกิจกรรมการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกปี ซึ่งในอนาคต เบโด้ ยังมีโครงการผลักดันให้สินค้าและบริการที่ได้รับตราส่งเสริมนี้เป็นที่รู้จักและมีโอกาสในการจำหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย สุดท้ายนี้อยากเชิญชวนคนเมืองมาร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนับสนุนและส่ง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.