มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ชวนบริจาคโลหิต ให้ชีวิตใหม่

BYB-Logo_resize

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ โครงการ “แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่” จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จึงขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบริจาคโลหิต ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณคนึงนิตย์ โทร.0-2718-3800 ต่อ 131 หรือ 085 826 8222

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.