มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตันประกาศให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปี 2559จำนวน 5 ทุนแก่นักเรียนจากภูมิภาคอาเซียน

มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตันประกาศให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปี 2559จำนวน 5 ทุนแก่นักเรียนจากภูมิภาคอาเซียน

มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนค่าเล่าเรียนปีแรก (ASEAN Undergraduate Tuition Fees) สำหรับปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 ทุน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน 23 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยนักศึกษาสามารถเริ่มศึกษาในมหาวิทยาลัยวิคตอเรียในภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2558 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม เกณฑ์การรับสมัครและให้ทุน และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่: http://www.fis.org.nz/BreakOut/vuw/schols.phtml?detail+500727 หรืออีเมล์ไปที่ ip-team@vuw.ac.nz และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.victoria.ac.nz

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย
มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของนิวซีแลนด์ และได้สั่งสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้านความเป็นเลิศในแนวการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย (research-based teaching) โดยเปิดสอน 7 คณะ ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การศึกษา วิศวกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ (Victoria Business School) นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับจากรัฐบาลแรกนิวซีแลนด์ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ด้านคุณภาพของงานวิจัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นและนักศึกษาจากทั่วโลก รูปแบบการจัดการศึกษาเน้นความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ และองค์ความรู้ขั้นสูง ทำให้ปริญญาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับในระดับโลก

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.