มอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรค

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และ น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ร่วมมอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรค (Face Shield DIY) จำนวน 100 ชุด ให้กับศูนย์โควิด จังหวัดลำปาง เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอำเภอต่างๆ 13 อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดลำปางที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ โดยมี นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.