มากกว่าวิชาการ..คือการเรียนรู้! นศ.การจัดการท่องเที่ยว SPU ขอนแก่น เรียนรู้ วังแห่งความรักและความหวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU ขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว วังแห่งความรักและความหวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปิดโลกทัศน์ และเรียนรู้โดยตรงจากการลงพื้นที่จริง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจต่อวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย ซึ่งมีอาจารย์ ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ,อาจารย์ณัฐกานต์ รุ่งเรือง และอาจารย์ชฏิล มาตรา ร่วมเดินทางและให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.