มิตซูบิชิ อิเลคทริค – คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ลงนามร่วมมือพัฒนาออโตเมชั่นและหุ่นยนต์

มร. ยูทากะ วาซากิ กรรมการผู้จัดการ บจก. มิตซูบิชิ อิเลคทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่น-หุ่นยนต์เพื่อรองรับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม 4.0 โดยมี รศ. ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม นายปฤณวัชร ปางสิงห์ บริษัท ผจก.แผนกการตลาด มิตซูบิชิฯ ร่วมงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและเปลี่ยนแปลงประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของความร่วมมือกับมิตซูบิชิ อิเลคทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ทักษะและการประยุกต์ใช้ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์มาต่อยอดยกระดับการผลิตอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.