มูลนิธิซิตี้ นำเยาวชนทัศนศึกษาคิดส์ซาเนีย

มูลนิธิซิตี้ นำเยาวชนทัศนศึกษาคิดส์ซาเนีย

หัสญา หาสิตะพันธุ์ (กลาง) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารซิตี้แบงก์ นำนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดระยองและชลบุรี จำนวน 150 คน ทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพ ภายใต้โครงการธนาคารนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านธุรกิจและได้เพิ่มพูนทักษะจากประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ เมืองคิดส์ซาเนีย ศูนย์การค้าสยามพาราอน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.